Katz Properties buys Ohio retail center for $11.7M